mea

  1. Daniel

    MEA - Mile Eater Award

    Mile Eater Award (MEA) är ingen speciell IBA-körning utan är den officiella utmärkelsen av en IBA-förare som framgångsrikt har fullföljt ett visst antal körningar. Nu har även svenska förare möjlighet att ansöka om Mile Eater Award. Den består, förutom äran, av ett certifikat, en pin, en patch...