Covid 19 - inga körningar godkänns tillsvidare! // Uppdatering 8/6: Körningar prövas igen

Status
Not open for further replies.

IBA Sweden

IBA Sweden
Staff member
#1
Som tidigare meddelat på bland annat vår hemsida godkänns för tillfället inga IBA-körningar.


COVID19-INFORMATION
På grund av det rådande läget är alla certifieringar och övriga sammankomster inom IBA Sverige pausade. Inga körningar kommer för närvarande att godkännas. Styrelsen bevakar myndigheternas begränsningar och rekommendationer. Det är oklart när certifieringarna återupptas. Nästa planerade styrelsemöte är i mitten av Juni.
Anledningen är enkel. Folkhälsomyndighetens rekommendation har två punkter som berör oss i högsta grad:

* Undvik onödiga resor
* Resor med eget färdmedel skall begränsas till 1-2 timmar från hemorten.

Vi följer utvecklingen mycket noga, och hoppas kunna öppna upp för att börja godkänna körningar igen så snart läget tillåter detta.
 
Last edited:

IBA Sweden

IBA Sweden
Staff member
#2
Uppdatering 8/6 efter styrelsebeslut 7/6, baserat på Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för inrikes resor.

Från hemsidan:
COVID19-INFORMATION
Iron Butt Association Sweden's verksamhet fokuserar på säker långdistanskörning. "Säker" kommer före "långdistanskörning". Personligt ansvar för detta är centralt i planering och genomförande. I och med att det nu öppnas för resor inom hela landet, har IBA SE kommit fram till att den som saknar COVID-symptom, beaktar den distansering och hänsyn som kvarvarande smittrisk medför, och låter bli att korsa någon nationsgräns; också skall ges möjlighet att certifieras på IBA körningar.


I och med publiceringen av detta meddelande återupptas IBA SE granskning och certifiering av körningar.

Observera att detta beslut kan komma att ändras igen med kort varsel.
Planera ingen resa, och framförallt: starta ingen resa utan att först ha kontrollerat våra tre informationskanaler:
* Hemsida
* Forum
* Facebook
 
Status
Not open for further replies.