Covid-19

Dogpoope

Premier Member
#1
Bättre att ställa den hypotetiska frågan och verka dum än att inte ha en aning och fortsätta vara det.

Säg att det går, även med restriktioner som är, att lösa en godkänd SS1600K t.ex. Denna blir alltså under rådande omständigheter med Covid automatiskt underkänd?
 
Last edited:

Flathead

Well-Known Member
#2
Hej Dogpoope och alla andra.
Det enkla svaret på frågan är att körningen blir underkänd. Alla vi som håller på med det här är glada för varje körning som genomförs men just nu är det som alla vet mycket speciella omständigheter. Ressonomanget inom Svenska styrelsen har varit följande: Eftersom föreningens internationelle hövding Michael Kneebone hemmahörande i Chicago har stoppat alla körningar i USA men överlåtit på varje lands förening att fatta sina egna beslut samt att svenska myndigheter starkt avråder från att göra några längre resor som inte är absolut nödvändiga har styrelsen valt att stoppa certifieringen. Verksamheten vi bedriver uppfattas redan av vissa som suspekt och vi vill visa att vi tar samhällsansvar i den här frågan. Ytterligare en aspekt är att om det skulle hända en olycka under en körning är det onödigt att belasta en redan tyngd vårdapparat. Men hav förtröstan, vi har vanligtvis styrelsemöte i slutet av varje månad och hoppas kunna lätta på stoppet så fort som möjligt. Då hoppas vi att varje motorcyklist med självaktning ger sig ut på en IBA- körning.
Med Vänlig Hälsning Magnus Fransson kassör IBA Sweden.
 

IBA Sweden

IBA Sweden
Staff member
#5
Styrelsebeslut i söndags, som bottnar i Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för inrikes resor.

Från hemsidan:

COVID19-INFORMATION
Iron Butt Association Sweden's verksamhet fokuserar på säker långdistanskörning. "Säker" kommer före "långdistanskörning". Personligt ansvar för detta är centralt i planering och genomförande. I och med att det nu öppnas för resor inom hela landet, har IBA SE kommit fram till att den som saknar COVID-symptom, beaktar den distansering och hänsyn som kvarvarande smittrisk medför, och låter bli att korsa någon nationsgräns; också skall ges möjlighet att certifieras på IBA körningar.


I och med publiceringen av detta meddelande återupptas IBA SE granskning och certifiering av körningar.

Observera att detta beslut kan komma att ändras igen med kort varsel.
Planera ingen resa, och framförallt: starta ingen resa utan att kontrollerat våra tre informationskanaler:
* Hemsida
* Forum
* Facebook
 

moose

Premier Member
#6
Ja nu sitter jag här inför ett ovisst 2022. Är det samma regler som fortsätter att gälla? Blir det några RTE inom Sverige? Samt när och hur kommer årsmötet att ske?
Dan