Kortaste sträcka kontra tidsåtgång...

Remington

Active Member
#1
I en annan tråd påpekar IBA Sweden, att den kortaste sträckan mellan Flensburg och Bremen är faktiskt via Glückstadt (och det stämmer ju bra), men om jag nu ändå kör via Hamburg utan att ta kvitto där så då tappar jag naturligtvis milen, men tappar jag då även hela körningen eftersom sträckan via Glückstad är ju mer än 1,5 timme långsammare (alltså det är väl omöjligt att köra den vägen på 2,5 timme och definitivt inte lagligt)?
 

IBA Sweden

IBA Sweden
Staff member
#2
Ja, där är vi stenhårda - på ett vis.
Alltför många har tyvärr fått sina körningar underkända för att dom missat att dokumentera de viktiga hörnpunkterna och stämplat ut sin körning på en totalstäcka som ser bra ut på trippmätaren, men saknar kilometer eller rent av mil när vi räknar på "kortaste sträcka".

Är körningen 1010 miles längs "snabbaste" och troligen även "körd" distans, men bara 999 längs "kortaste" så underkänner vi körningen.

Vi är satta att granska så att alla genomförda körningar verkligen har belägg för att dom håller den stipulerade minimigränsen för respektive distans - inte göra bedömningar av vad som är rimligt, möjligt eller troligt.

Är det däremot så - och det är så jag tror att du menar, att en körning stannar på rätt sida om 1000-milesgränsen oavsett "kortaste" eller "snabbaste" väg, så godkänner vi.

Sådant ser vi på var och varannan körning, och det noteras och kontrolleras lite halvt extensivt så där.
Vi är inga poliser, och det är tillryggalagd distans som är det viktigaste för godkännandet.
Självklart skall körningen inte genomföras på bekostnad av hyfs, sans, balans och hastighetsbestämmelser, men så länge det finns mil så det räcker i slutet och körningen i övrigt ser rimlig och vettigt genomförd ut, så väljer vi att utgå från att körningen genomförts längs den rimligaste sträckningen.

Detta svider säkert att läsa för er som fått körning, eller rent av körningar underkända pga för kort totalsträcka, men så är det: vår vilja att göra antaganden försvinner alldeles när det saknas distans i slutet av körningen.
Vi certiferar körningar som är minst så långa som krävs för den aktuella distansen. Inte "nästan" eller "ungefär".

Svar på frågan?
 

Remington

Active Member
#3
Syftade snarare till orimlig hastighet (avverka sträckan Flensburg - Bremen via Glückstadt på 2,5 timme är orimligt medan via Hamburg är det helt OK).
Har jag nu fattat rätt, att milen mellan två kvittopunkter räknas efter den kortaste sträckan medan snitthastigheten ”kan ändå godkännas” efter den snabbaste vägen?
Det finns väl principiellt bara två sätt att misslyckas med en körning - köra för kort totalsträcka eller köra för fort mellan två kvittopunkter.

Citat ur ”Läs detta innan du kör”:

1: Säkerhet.

Vad som är säkert är väldigt olika beroende på vem man frågar.
Jag väljer att hålla det kort och enkelt:

Kör du olagligt fort kommer din körning inte att godkännas.

Från reglerna, ironbutt.se:

§2. Kör säkert.

Du måste under hela körningen agera som en säker och laglydig trafikant, en god representant för motorcyklister i allmänhet och IBA-förare i synnerhet. Du är alltid ensam ansvarig för dina val och din egen säkerhet.

Alltså:

En IBA körning är ingen hastighetsövning.
Den person som kommer att kontrollera din körning har egen erfarenhet av vilka hastigheter som är normala. Chansen är även stor att han eller hon själv har kört en stor del av de vägar du kört.
Har du en snitthastighet mellan två kvitton som ligger över vad som kan betraktas som normalt kommer du att få frågor om det.
Har du inte en acceptabel förklaring finns det en uppenbar risk att din körning inte godkänns med hänvisning till överhastighet.
Den som granskar din körning vet av egen erfarenhet att allt kan hända, ibland går klockor fel, det har byggts ny väg, hastighetsgränser har ändrats osv.
Det finns oftast en förklaring till avvikelser men i vissa fall har man helt enkelt kört oacceptabelt fort.


Kör du olagligt fort kommer din körning inte att godkännas.

Tyck vad du vill, sådana är reglerna.
Punkt och slutdiskuterat.
 

IBA Sweden

IBA Sweden
Staff member
#4
Syftade snarare till orimlig hastighet (avverka sträckan Flensburg - Bremen via Glückstadt på 2,5 timme är orimligt medan via Hamburg är det helt OK).
Har jag nu fattat rätt, att milen mellan två kvittopunkter räknas efter den kortaste sträckan medan snitthastigheten ”kan ändå godkännas” efter den snabbaste vägen?
Det finns väl principiellt bara två sätt att misslyckas med en körning - köra för kort totalsträcka eller köra för fort mellan två kvittopunkter.
Det är de två vanligaste anledningarna, ja - men det går även att missa kravet på tankkvitto med minst 300 miles emellan, eller feppla till det med kravet på start/målvittne.
Allt testat och utvärderat, tyvärr.

I övrigt har du rätt; vi tittar på kortaste sträcka mellan kvittopunkter. Är inte totalsträckan tillräckligt lång så blir inte körningen godkänd, och vi gör inte någon bedömning att föraren eventuellt, kanske, möjligen kört den längre sträckan som skulle kunnat ge en godkänd körning.

Är däremot totalsträckan tillräckligt lång, så går vi generellt inte in och underkänner körningar baserat på att det längs vägen har funnits en kortare vägsträckning som kanske eller kanske inte har körts, och då kanske eller kanske inte har krävt en högre hastighet för att genomföras.
Vi är som sagt inga Poliser, och alla regler kan kringgås. Skall vi skapa ett helt vattentätt system, så krävs det övervakning i realtid, och kanske att en funktionär från organisationen kör med hela resan. ...och sedan måste ju någon dubbelkolla funktionären. :rolleyes:

Vad vi eftersträvar är att sprida förståelse för våra regler och vad vi förespråkar. Säker långdistanskörning.
Somliga kan opponera sig mot att ett krav på absolut hastighetsefterlevnad inte nödvändigtvis behöver innebära ett likhetstecken med "säkerhet" och det är absolut något att fundera över: som motorcyklist är man verkligen inte "säker" bara för att man kör i skyltad hastighet.
Å andra sidan är det enkelt att se att vi som organisation inte kan granska och godkänna körningar som tydligt genomförts i warpspeed.

...men, skulle det ett halvår efter en godkänd körning dyka upp reseberättelser som berättar hur man "lurat systemet" tillsammans med med käcka bilderfrån färjeresan över Elbe, så kan du ge dig på att vi öppnar ärendet igen för att titta närmare på körningen.
Alla körningar och underlag sparas, och varje körning gjord och godkänd kan när som helst dras in igen - om fusk eller oegentligheter upptäcks i efterhand.

Faktum är att man för särskilt allvarliga brott mot reglerna eller mot organisationens inriktning och policy kan få alla sina körningar strukna och sitt medlemskap indraget för gott. Självklart har man sina diplom kvar, om man inte självmant skickar in dem - men körningarna stryks från vår egen lista, som om dom aldrig hade funnits.

Något sådant har inte varit aktuellt i Sverige, eller ens i Europa - och jag hoppas att det aldrig någonsin blir det, men saker som kan ligga till grund för sådana indragna körningar eller uteslutning är:

- medvetet fusk under poängrallyn. (och då även banning från alla framtida IBA-arrangemang, oavsett land.)

- deltagande i illegala streetrace, landsvägslopp eller mediajippon i stil med Gumball 3000 med eller utan IBA-dekaler, nummerskyltshållare och/eller patchar synligt.

- vittnesmål eller reseberättelser publicerade med texter om hur man kämpat för att hålla sig vaken under körningen, hur utmattad man varit, vilka risker man tagit och yada yada yada. Har man varit så trött under körningen så skulle man avbrutit för att sova ikapp, eller avslutat körningen helt och hållet.
Att fortsätta köra trots att man märkt av och vet om att man inte är i form för det är helt emot allt det vi står för.

Våra körningar innefattar en stor del eget ansvar och kräver eftertanke.
Dels i planläggandet, dels i genomförandet och inte minst i efterarbetet. Bedömer man sin egen körning i den grå belysningen veckan efter den är genomförd, så kanske man börjar se saker...
Är den okay? Kan man stå för den? Är den genomförd efter föreningens uttryckliga regler och dessutom enligt de underliggande intentionerna?
Men då så! Bara att skicka in den då.

Men, är det något man inte är stolt över i genomförandet, så kanske man skall skrota just den körningen och försöka igen vid annat tillfälle - bättre förberedd och med erfarenheten från den förra i bagaget?


Så, för att runda av och svara på det jag tror du vill peka på - och vi tar just färjan Glueckstadt - Wischhafen som exempel:
Den förare som vill fuska bara för fuskandets skull kan mycket väl köra den kortare sträckan, skriva "rast Hamburg 90 minuter" i sin loggbok mellan kvittot Flensburg och kvittot Bremen och allt "ser " bra ut.

Därför nobbar vi körningar som inte når full distans, räknat på kortaste sträcka mellan kvittopunkter.
Men, att ge sig in och i detalj försöka utröna EXAKT vilken sträcka som körts, när den totala sträckan uppfyller distansens krav är inte rimligt.

Det finns alltså ett oändligt antal sätt att fuska på för den som så önskar - men vem lurar man?
Oss som organisation? Andra medlemmar som verkligen kört full distans?
...eller sig själv?
 

Remington

Active Member
#5
Tack skall du ha för svaret IBA Sweden.
Min avsikt är definitivt inte att försöka hitta kryphål eller sätt att fuska utan bara försöka undvika underkänd körning pga. okunskap gällande regelverket.

PS. Tycker dock att fuskaren i ditt exempel ovan borde godkännas (han vinner 1 mil och förlorar samtidigt minst 1,5 timme :D ).
 

IBA Sweden

IBA Sweden
Staff member
#6
Nej, det är det ingen som tror heller, och medvetet fusk är mycket ovanligt.
Lika självklart som att man vill göra det på rätt vis, lika självklart så kan man fuska sig till ett IBA-medlemskap - men som sagt: what's the use?
Vem är det man lurar?

Rent allmänt:
Jag ser ironin i din sista mening, men det är just sådana problem som våra certifierare ställs inför - flera gånger om året, tyvärr.
En aspirant har kört 1000 miles + en liten, liten marginal - tror han, stolt och glad.
Så kommer den onda kontrollanten och slår drömmen i bitar.
Det finns en kortare väg. Den kan ha körts.
Då är det omöjligt för oss att godkänna körningen.
Inte för att jävlas med den som söker, utan för att försvara värdet i de 50.000+ körningar som redan gjorts, och de framtida körningar som kommer att göras.
Dokumenterat avstånd är det allra viktigaste i det vi håller på med.
Invändningarna brukar gå i stil med:
"men den vägen körde inte vi"
"men den vägen kör ju ingen vettig människa"
"men det är ju grusväg"
"men, men, men..."

Det är trist, men vi kan inte vara tydligare: "kortaste sträcka mellan kvittopunkter" är det som gäller.
...och, i sanningens namn: att i detta med att landa en Ironbuttkörning ligger också en god portion planering, samt att ha förmågan att hålla huvudet kallt när förutsättningarna ändras: en olycka eller en vägavstängning med påföljande omdirigering av trafiken är något som alltför ofta inträffar, och nästan lika ofta skjuter aspiranters planer i sank.
Deras cirklar / planering blir rubbade, och därpå missas en viktig hörnpunkt, utan att man kompenserar för det på annat vis i ett senare skede.
Från ovan, med erfarenheten som våra kontrollanter besitter, så syns det ofta tydligt precis var det går fel någonstans, och även var man med enkelhet kunde reparerat skadan.
Trist, och beskedet om en nekad körning är inget som är roligt att förmedla. Speciellt inte när vi själva enkelt kan föreställa oss hur man egentligen har kört - men inte kunnat visa.
Men, det är inget annat vi kan göra. Vi tar detta på allvar, och distansen är helig.

Sedan skulle man kunna vinkla det hela till att det gäller att kunna läsa och ta till sig regler och instruktioner, planera sin körning - och därtill kunna planera om den i varje givet läge. Även detta ingår i epitetet "Ironbutt", inte bara det rent mekaniska körandet.
Detta blir särskilt tydligt när man växlar upp till Ironbutts olika poängrallyn, och då speciellt flerdagarsrallyn - där nya uppgifter, förutsättningar och möjligheter hela tiden kommer till eller dras ifrån och olika uppgifter skall lösas inom specifika tidfönster och under olika förutsättningar: speciellt när man rör sig över olika tidzoner...

Nå, vi vet att du förstår. Detta är som sagt generellt skrivet för att fler skall kunna ta till sig förutsättningarna för att få en körning godkänd.

Vi kan väl ta och presentera vem som ligger bakom kontot "IBA Sweden" i denna vevan också:
Det är styrelsens egen kommunikationsväg här på forumet när det gäller regler, frågor om genomförande, annonsera ut körningar och annat "officiellt".
Det finns flera som har tillgång till kontot, och alltså olika som kan svara under IBA Sweden, men hittills i vart fall är det oftast Hampe som loggat in.

Under detta kontot är det dock hyfsat fritt från åsikter och löst pladder. :)