Läsövnig på engelska: Ride Report från en premiärkörning